O K 1 T V L

Domů Moje zařízení PSK, Digitální provoz Zajímavé odkazy Foto - rozhledny Foto - Jizerské hory Výpočty
Barevné značení vodičůPrvní barva:   Druhá barva:   Třetí barva:   Črvrtá barva:  
 

Odpor rezistoru je:      Hodnota odporu je u rezistoru znázorněna barevnými proužky. U běžných rezistorů má kód tři nebo čtyři proužky. Kód se čte zleva doprava. Levá strana je ta, kde je první proužek blíže k okraji rezistoru.
1. pruh A – první platná číslice hodnoty odporu
2. pruh B – druhá platná číslice hodnoty odporu
3. pruh C – desítkový násobitel (počet nul)
4. pruh D – tolerance (neuvádí se vždy; pokud není uvedena počítá se s tolerancí 20 %)

Pořadí proužků             Výpočet


Některé rezistory používají ještě přesnější určování hodnoty odporu tím, že mají pět proužků. První tři proužky určují hodnotu, čtvrtý je násobitel a pátý je tolerance. U některých odporů může být zcela vpravo ještě šestý pruh definující tepelný koeficient odporu. Tento pruh je výrazně širší.

Značení odporů


Při určování odporu rezistoru musíme nejdříve zjistit, na které straně tělíska jsou proužky blíže ke kraji rezistoru. Tam je začátek barevného kódu a odtud se stanoví pořadí proužků k opačnému konci. První, druhý (u pětiproužkového kódu i třetí) proužek zleva udává dvojčíslí (trojčíslí), které patří do číselné řady jmenovitých hodnot (např. E l2). Třetí (čtvrtý u pěti proužkového) proužek určuje jaká je mocnina daného čísla (udává počet nul). Čtvrtý proužek (pátý u 5-ti proužkového) značí dovolenou toleranci v procentech. Ten nebývá tak důležitý. Stříbrný nebo zlatý proužek na kraji rezistoru poslouží jako dobrý orientační bod, neboť tento proužek je vždy vpravo.

Řada E12: 10-12-15-18-22-27-33-39-47-56-68-82.
Řada E24: 10-11-12-13-15-16-18-20-22-24-27-30-33-36-39-43-47-51-56-62-68-75-82-91